รายการมนต์พระเวทย์ ออกอากาศวันที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2559 (พ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม จ.นครศรีธรรมราช) - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายการมนต์พระเวทย์ ออกอากาศวันที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2559 (พ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม จ.นครศรีธรรมราช)


รายการมนต์พระเวทย์ ออกอากาศวันที่ 20 ตุลาคม 2559


รายการมนต์พระเวทย์ ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2559