ยาวาสนาจินดามณี พ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ยาวาสนาจินดามณี พ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม

ยาวาสนาจินดามณี พ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม หากใครไปถามท่าน ท่านก็จะท่องให้ฟังเป็นกลอน "ยาวาสนา เลิศล้ำตำรา ในโลกาแดนดิน อุปเท่ห์กล่าวไว้ ผู้ใดได้กิน จะสวัสดิโสภินกว่าคนทั้งหลาย พัสดุเงินทอง จักพูนกูนนองกว่าโลกหญิงชาย นำมาบูชา อภิวาท์บ่วาย ระงับอันตราย ทั้ง๔อิริยา โทษหนักเท่าหนัก ถึงจักมรณา กลับน้อยถอยคราเคลื่อนคลายหายเอย"

ตามตำรากล่าวว่า “ยาจินดามณี” เป็นยาที่ทรงคุณวิเศษในทางบำบัดรักษาโรคร้ายนานาชนิดตลอดจนโรคอันเกิดจาก “เคราะห์กรรม” บันดาลให้เคลื่อนคลายหายและทุเลาเบาบางลงไป แม้กระทั่งยามจะสิ้นลมก็ยังมีโอกาสสั่งเสียบอกเล่าได้ ด้วยคุณวิเศษดังกล่าวนี้เอง เมื่อผู้ใดมีอยู่ หรือได้กินก็จัดว่าเป็นผู้มีวาสนาเพราะเป็นของทำยากหายากจึงเรียกกันว่า “ ยาวาสนา ” ซึ่งเป็นคำยกย่องเรียกกันภายหลังตามกิตติคุณอันวิเศษของ “ยาจินดามณี”

หลวงพ่อชอบ โชติธมฺโม...พระบ้านๆ อยู่แบบวิถีบ้านๆ แต่ขลังนิครับ...ศิษย์พ่อท่านหมุน วัดเขาแดง สายตักสิลาเขาอัอ ศิษย์สายพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง...ศิษย์อาจารย์สัน อาจารย์สักย้นต์ที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้น...เคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เคยโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เพราะมีลูกน้องที่ต้องดูแลเป็นร้อย เคยตวาดคนที่จะมาทำร้ายจนเกือบบ้า วัตถุมงคลล้วนแล้วแต่ประสพการณ์ ทั้งแคล้วคลาด คงกระพัน มหาอุด หรือเมตตาค้าขาย วิชาดูหมอแม่นเหมือนจับวาง และอีกมากมายครับ ปัจจุบันท่านอายุ90ปี มีโอกาสไปกราบท่านครับ