เหรียญพ่อท่านชอบรุ่นแรก - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

เหรียญพ่อท่านชอบรุ่นแรก


เหรียญพ่อท่านชอบ รุ่น 1 สร้างปี 2556 เนื้อทองแดง (สร้างแค่เนื้อเดียว 2000 เหรียญ)รุ่นนี้ตอนนั้นพ่อท่านชอบจะทำไว้แจกในพิธีศพของท่านเอง ต่อมาชาวบ้านมาขอไปบูชาหมด ทำให้เหรียญพ่อท่านชอบเป็นที่รู้จักขึ้น 


เหรียญพ่อท่านชอบ รุ่น 1 บล๊อกเสริม (สร้างแค่เนื้อเดียว 2000 เหรียญ)
รุ่นนี้สร้างย้อนยุค หรือเรียกว่าบล๊อกเสริม หรือรุ่นที่ 2 ไม่เป็นทางการ ผมถามพ่อท่านมา รุ่นนี้พ่อท่านชอบท่านบอกว่า ท่านขวัญ ถ้ำขนมโค คุยเรื่องรุ่น 1 ที่ว่าทำแจกในงานศพพ่อท่านชอบเองแต่หมดแล้ว ทำยังไงดี ท่านขวัญบอกท่านจะทำถวายเอง แล้วท่านขวัญก็ทำมา 2000 เหรียญ แต่รุ่นนี้ก็ไม่ได้แจกในงานศพเช่นกัน เพราะหมดแล้ว