เหรียญทองแดงกะไหล่ทองลงยาแดงรุ่นเจริญสุข หลวงพ่อชอบ วัดจำปาวนาราม - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เหรียญทองแดงกะไหล่ทองลงยาแดงรุ่นเจริญสุข หลวงพ่อชอบ วัดจำปาวนาราม

เหรียญทองแดงกะไหล่ทองลงยาแดงรุ่นเจริญสุข สร้าง 199 เหรียญ