พ่อท่านชอบฉันข้าวแบบเรียบง่าย - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พ่อท่านชอบฉันข้าวแบบเรียบง่าย

อริยบทเรียบง่ายของพระป่า. ฉันข้าวบนเสื่อไม่มีโต๊ะหรูๆๆ. ฉันง่ายๆๆ ยอดผัก น้ำพริก


ภาพโดย : จ้าวเบส ล็อคแล๊คทีมนะ ภาพวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 17:25 น.