ประมวลรูปภาพส่วนหนึ่งของชนวนมวลสารที่นำมาหลอมเป็นพระปิดตา 2 - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประมวลรูปภาพส่วนหนึ่งของชนวนมวลสารที่นำมาหลอมเป็นพระปิดตา 2