อักขระหลังเหรียญเจริญสุข "นะ ชา ลี ติ" - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

อักขระหลังเหรียญเจริญสุข "นะ ชา ลี ติ"คาถา หัวใจพระฉิมพลี

นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี
คาถาหัวใจพระฉิมพลี นี้ วิธีใช้ ให้เสกแป้งหรือน้ำมันลูบไล้ตามร่างกาย หรือใบหน้าทำให้คนเห็นคนรัก ใครเห็นใครชม มีเสน่ห์ มหานิยมวิเศษนักแล...
หัวใจพระสีวลี “นะชาลีติ” มีความหมายในแต่ละอักขระดังนี้
นะ หมายถึง นอบน้อม มีสัมมาคาราวะ
ชา หมายถึง ขวนขวายเรื่องการงาน
ลี หมายถึง ไม่นอนมาก ไม่นอนดึก ไม่ตื่นสาย
ติ หมายถึง ว่าโดยทั้งหมด
มีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงพุทธาคมได้นำคาถา "นะชาลิติ" ไปใช้จารลงในวัตถุมงคลต่างๆ มากมายหลายสำนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัตถุมงคลที่จะให้นำไปใช้ด้านเมตตามหานิยม โภคทรัพย์ การทำมาค้าขาย ซึ่งเหรียญพ่อท่านชอบ รุ่นเจริญสุข ก็ได้นำ หัวใจพระสิวลี หรือ หัวใจพระฉิมพลี มาให้ด้วยเช่นกัน