เมษายน 2018 - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ยันต์ครู พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

ยันต์ครู พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

16:18
- นะปิด นะป้อง นะล้อม นะกัน นะปิดให้มั่น นะกันอาวุธ - ท้อรันโต ศีละสมาธิ ท้อรันติ นะมัตถุโน ท้อรันโต นะกัมมัถฐานัง ท้อรันตันตัง นะมามิหั...
รายละเอียด

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เหรียญหล่อมหายันต์ พ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม

เหรียญหล่อมหายันต์ พ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม

16:05
เหรียญหล่อรุ่นแรกพ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม จัดสร้าง560เหรียญพิธีปลุกเสกในน้ำมันเสือวันเสาร์๕เดือน๕ขึ้น๕ค่ำปี๒๕๖๐ สร้างจากเนื้อ...
รายละเอียด

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

พระปิดตา 9 ไม้มงคลแกะ หลวงพ่อชอบ วัดจำปาวนาราม นครศรีธรรมราช

พระปิดตา 9 ไม้มงคลแกะ หลวงพ่อชอบ วัดจำปาวนาราม นครศรีธรรมราช

15:10
พระปิดตา ถือเป็นพระนิยมคู่บ้านคู่เมือง โดนเด่นทางด้านโภคทรัพย์โชคลาภ ซึ่งในการจัดสร้างครั้งนี้ ได้นำไม้มงคลทั้ง 9 ชนิดมาใช้ในการแะเป็นพระปิ...
รายละเอียด

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

เหรียญหล่อมหายันต์
เสือจักรพรรตราธิราช เนื้อเงิน
พระบูชา พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561