หลวงพ่อเล่าประสพการณ์ให้ฟัง ตอนเป็นฆราวาส พ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

หลวงพ่อเล่าประสพการณ์ให้ฟัง ตอนเป็นฆราวาส พ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม

ขอบคุณไฟล์คลิปวิดีโอจาก  อ๊อด สิชล อติเทพ ทองศรี