พระปิดตา 9 ไม้มงคลแกะ หลวงพ่อชอบ วัดจำปาวนาราม นครศรีธรรมราช - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

พระปิดตา 9 ไม้มงคลแกะ หลวงพ่อชอบ วัดจำปาวนาราม นครศรีธรรมราช

พระปิดตา ถือเป็นพระนิยมคู่บ้านคู่เมือง โดนเด่นทางด้านโภคทรัพย์โชคลาภ ซึ่งในการจัดสร้างครั้งนี้ ได้นำไม้มงคลทั้ง 9 ชนิดมาใช้ในการแะเป็นพระปิดตา ซึ่งไม้มงคลแต่ละชนิดเป็นไม้ที่หายากและทรงอิทธิคุณเทวานุภาพภายในตัว เรียกว่าเป็นของทนสิทธิ์ชนิดหนึ่ง ได้แก่
ไม้กำจัด ดีด้านขจัดปัดเป่าอันตรายอุบัตเหตุเภทภัยต่างๆ ,
ไม้กันภัย ดีเด่นด้านป้องกันเภทภัยคุณไสยทั้งปวง
ไม้แก้วป่า ดีเด่นเมตตามหานิยมครับ ลายเสือนั้นเป็นตบะเดชะ
ไม้จันทร์หอม ดีเด่นด้านเมตตามหานิยม ซึ่งเป็นไม้ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆ ถือเป็นไม้หายากและทรงอิทธิคุณในตัว
ไม้ขนุน ดีเด่นด้านหนุงส่งดวงชะตาให้รุ่งโรจน์รุ่งเรือง
ไม้แก่นเมื่อย คนโบราณถือว่าใครมีแก่นเมื้อยไว้ครอบครอง หรือมีไว้กับบ้านจะช่วยให้มีโชคลาภ โชคดี ค้าขายร่ำรวย ป้องกันเขี้ยวงาสารพัด และกันคุณไสยต่างๆ
ไม้แก่นจันทร์แดง ถืแเป็นพญาไม้จันทร์ที่มีความหายากมาก ซึ่งจะมีกลิ่นหอมในตัวเอง มีความโดนเด่นด้านเมตตามหานิยม เป็นที่รักใครเมตตาแก่หมู๋ชนและเทวดาทั้งปวง
ไม้กันเกรา เป็นไม้มงคลว่ากันภัยอันตรายต่างๆไม่มาเบียดเบียนทำให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ,
ไม้พิกุล ดีเด่นกันภัยอันตราย เมตตามหานิยม ร่มเย็นดี
ซึ่งบางไม้ต้องใช้เวลาในการเสาะหาหลายปี โดยไม้แต่ละชนิดล้วนแล้วแต่ยื่นต้นตายพราย(เป็นการยืนต้นตายเอง) ซึ่งตรงตามตำราทุกประการ ซึ่งการนำมาจัดสร้างได้มีการบวงสรวงขอเทวตาพลีแก่รุกขเทวดานางไม้ที่สิงสถิตอยู่ เพื่อให้หม้ทรงอิทธิคุณเทวานุภาพ ซึ่งถือเป็นดำริของหลวงพ่อชอบ วัดจำป่าวนาราม ศิษย์ผู้สือบทอดสรรพวิชาคมแห่งตำนานเขาอ้อ ได้นำมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกตามตำหรับโบราณฉบับแห่งสำนักตักศิลามหาเวทย์เขาอ้อเพื่อเพิ่มพลังพุทธคุณให้แน่นขึ้นอีก เพื่อเป็นมหามงคลแก่ผู้ร่วมบุญสืบไป
***วัตถุประสงค์ : เพื่อสมทบทุนบูรณเสนาสนะภายในวัดจำปาวนาราม นครศรีธรรมราช
#รายการจอง
1. พระปิดตา อุเดียว เนื้อไม้กำจัดตายพราย จำนวนสร้าง 99 องค์ จององค์ละ 499 บาท
2. พระปิดตา อุเดียว เนื้อไม้กันภัยตายพราย จำนวนสร้าง 99 องค์ จององค์ละ 499 บาท
3. พระปิดตา อุเดียว เนื้อไม้แก้วป่า จำนวนสร้าง 99 องค์ จององค์ละ 499 บาท
4. พระปิดตา อุเดียว เนื้อไม้จันทร์หอมตายพราย จำนวนสร้าง 99 องค์ จององค์ละ 499 บาท
5. พระปิดตา อุเดียว เนื้อไม้ขนุนตายพราย จำนวนสร้าง 99 องค์ จององค์ละ 499 บาท
6. พระปิดตา อุเดียว เนื้อไม้แก่นเมือยตายพราย จำนวนสร้าง 99 องค์ จององค์ละ 499 บาท
7. พระปิดตา อุเดียว เนื้อไม้แก่นจันทร์แดงตายพราย จำนวนสร้าง 99 องค์ จององค์ละ 499 บาท
8. พระปิดตา อุเดียว เนื้อไม้กันกราตายพราย จำนวนสร้าง 99 องค์ จององค์ละ 499 บาท
9. พระปิดตา อุเดียว เนื้อไม้พิกุลตายพราย จำนวนสร้าง 99 องค์ จององค์ละ 499 บาท
#สำหรับท่านที่จองครบ 2,000 บาท จะได้รับพิเศษ พระปิดตา 3 อุ เนื้อไม้กำจัดตายพราย จำนวน 1 องค์ฟรี!!
ขนาดความสูง 2.2 ซม.
***กำหนดรับวัตถุมงคล มิถุนายน 61