เหรียญหล่อมหายันต์ พ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เหรียญหล่อมหายันต์ พ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม


เหรียญหล่อรุ่นแรกพ่อท่านชอบ วัดจำปาวนาราม จัดสร้าง560เหรียญพิธีปลุกเสกในน้ำมันเสือวันเสาร์๕เดือน๕ขึ้น๕ค่ำปี๒๕๖๐ สร้างจากเนื้อชนวนล้วนๆ ขอบคุณภาพถ่ายสวยๆจากคุณ Wat Praram....ที่ยังเก็บภาพดีๆไว้ให้รุ่นหลังๆที่พึ่งรู้จักหลวงพ่อได้ศึกษาเรียนรู้ก่อนสะสม