ยันต์ครู พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ยันต์ครู พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม


- นะปิด นะป้อง นะล้อม นะกัน นะปิดให้มั่น นะกันอาวุธ
- ท้อรันโต ศีละสมาธิ ท้อรันติ นะมัตถุโน ท้อรันโต นะกัมมัถฐานัง ท้อรันตันตัง นะมามิหังฯ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ

- นะโมพุทธายะ นะอุตทัง นะอัดโท นะกาโร โหทิสัมภะโว พุทธโธคง ธัมโมระวัง สังโครักษา อัปปมาโณป้องกันห้อมล้อม มาตะมา สารพัด ศาสตร์ตรา วินาศสันติ

** ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ


ขอบคุณไฟล์คลิปวิดีโอจาก  อ๊อด สิชล อติเทพ ทองศรี