กรกฎาคม 2018 - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พ่อท่านชอบไปจำพรรษาต่อที่สำนักสงฆ์ควนตอ

พ่อท่านชอบไปจำพรรษาต่อที่สำนักสงฆ์ควนตอ

15:29
ระหว่างเดินทางไปสำนักสงฆ์ควนตอกับหลวงพ่อชอบ ระหว่างทางท่านคุยให้ฟัง เราศึกษาวิชาโหราศาสตร์มาพอสมควร พิสูจน์ได้ว่าแม่นยำถ้าวันเดือนปีเกิด...
รายละเอียด