ประวัติวัด - พ่อท่านชอบ โชติธมฺโม วัดจำปาวนาราม

Breaking

ประวัติวัด

จากที่ผมได้สอบถาม พ่อท่านชอบ เจ้าอาวาสวัดจำปาวนาราม ปัจจุบันท่านอายุ 91 ปี วัดนี้มีมาราวๆ 60-70 ปี ท่านเล่าว่าประมาณ 20 ปีแล้วพ่อท่านหนู วัดราชประดิษฐ์ (เป็นเจ้าคณะตำบล) ท่านให้มาสร้างอยู่ที่ไม่เยอะมาก ตอนแรกวัดอยู่บนโรงเรียนจำปาสมัยก่อนโรงเรียนยังไม่ได้มาสร้าง ณ ที่นี้ วัดก็เลยตั้งอยู่ที่โรงเรียนจำปา สมัยก่อนโรงเรียนอยู่หลังสถานี ท่านบอกว่าพอเขาเอาโรงเรียนมาตั้ง (คือโรงเรียนจำปา ในปัจจุบัน) วัดไม่มีที่ เหลืออยู่ท่ี่เมรุยังเหลืออยู่นิดหนึ่ง ที่ปัจจุบันต้องซื้อสมัยนั้นท่านยังหนุ่มๆยังเป็นผู้ใหญ่บ้านช่วยหาเงินมาซื้อได้ทั้งหมด 7 ไร่ ถึงได้เป็นวัดจำปาวนารามในปัจจุบัน

 กุฏิพ่อท่านชอบ
ทวดรามปู่จ้าว
รูปปั้นทวดรามปู่จ้าว อยู่ในวัดจำปาวนาราม หลังกุฏิใหม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระแวกนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมฝึกวิชาจนกลายเป็นเสือ